Aktualności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice,

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola „Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka” w celu rozliczeń z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu i opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

Rodzice, którzy wypełnili zgodę w poprzednim roku szkolnym, nie muszą ponownie jej dostarczać.

Zgoda: https://p85.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf