Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy, że wysokość kwoty należnej za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie za dany miesiąc można sprawdzić w dzienniku elektronicznym w zakładce Uczeń – Opłaty – Szczegóły opłat. Natomiast w ...

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o założenie dostępu do konta w dzienniku elektronicznym, który umożliwia kontakt rodziców z nauczycielami, zgłaszanie nieobecności dzieci oraz sprawdzanie wysokości opłat za pobyt dziecka w ...

W dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) prosimy rodziców dzieci z rodzin wielodzietnych (3+) przyjętych do przedszkola od roku szkolnego 2021/22 (z grupy I „Kotki” i II „Smerfy”), o wypełnienie oświadczenia w ...

ZAPROSZENIENA ZEBRANIE Z RODZICAMIDZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 85 Dnia 13.09.2021 r. (tj. poniedziałek), godz. 16:30 gr. I „Kotki”,gr. II „Smerfy”,w sali grupy I „Kotki”. Dnia 13.09.2021 r. (tj. poniedziałek), ...

Szanowni Państwo, Zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu nr 85 w Lublinie „Procedurami przeciwepidemicznymi” (https://p85.lublin.eu/regulaminy/) oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, prosimy Rodziców/opiekunów prawnych o ...

Szanowni Państwo, Rodziców dzieci z grup: II „Smerfy”, III „Krasnale”, IV „Misie” oraz V „Motylki” prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do przedszkola oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na ...

Szanowni Państwo, Informujemy, że od września 2020 r. w publicznych przedszkolach w Lublinie należy rejestrować godzinę wejścia i wyjścia dziecka z placówki poprzez jedną z dostępnych opcji: 1. zainstalowanie aplikacji „Obecność ...

Szanowni Państwo, Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do przedszkola upoważnienia do odbioru dziecka. Druki można również pobrać w przedszkolu. Upoważnienia wypełniają Rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2021/22. ...

Witamy w przedszkolu. Pierwsze dni w przedszkolu to chwile ogromnych emocji u dzieci jak i rodziców. Adaptacja dziecka w przedszkolu może trwać nawet kilka tygodni. Dziecko poznaje w tym czasie nowe miejsce, nowe osoby, przystosowuje się do ...

Szanowni Państwo, Informujemy, że dziecko przyprowadzone pierwszego dnia do przedszkola powinno być wyposażone w: obuwie miękkie na zmianę, na gumowym jasnym spodzie, niezawiązywane, oba buty podpisane chusteczki higieniczne w kartonowym ...