Zajęcia dodatkowe

Od 1 września 2014 r. w naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w ramach subwencji oświatowej oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i logopedii dla dzieci wymagających wsparcia w danym kierunku.
Natomiast od początku roku szkolnego 2014/15 w ramach kompetencji i możliwości nauczycieli prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak:

  • zajęcia umuzykalniające przy pianinie,
  • warsztaty plastyczno – konstrukcyjne „Dużo potrafię”,
  • warsztaty teatralne,
  • zajęcia sportowe „Sport to zdrowie”,
  • zajęcia ruchowo – taneczne,
  • cykl spotkań z przedstawicielem Policji „Jestem bezpieczny na drodze”,

które wykraczają poza podstawę programową.

Harmonogram zajęć z języka angielskiego:

Gr. I „Krasnale”–czwartek 09.00-09.15 i piątek godz. 11.15-11.30

Gr. II „Misie”–czwartek 09.15-09.45 i piątek godz. 12.00-12.30

Gr. III „Motylki”–czwartek 09.45-10.15 i piątek godz. 12.30-13.00

Gr. IV „Biedronki”–czwartek 10.15-10.45 i piątek godz. 13.00-13.30

Gr. V „Pszczółki”–czwartek 10.45-11.15 i piątek godz. 13.30-14.00

Harmonogram zajęć z religii:

Gr. I „Krasnale” – nie odbywają się

Gr. II „Misie” – wtorek 12.45-13.00 i piątek 09.15-09.30

Gr. III „Motylki” – wtorek 13.00-13.30 i piątek 09.30-10.00

Gr. IV „Biedronki” – wtorek 13.30-14.00 i piątek 10.00-10.30

Gr. V „Pszczółki” – wtorek 14.00-14.30 i piątek 10.30-11.00

Logopedia

Dzieci zakwalifikowane do ćwiczeń logopedycznych realizują zajęcia w grupach w poniedziałki i środy w godz. 9.00-11.30

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

We wszystkich grupach odbywa się trzy razy w tygodniu zgodnie z rozkładem zajęć w danej grupie.

Powyższe zajęcia finansowane są przez Urząd Miasta Lublin.