Programy i Projekty
Rok szkolny 2018/2019:
„Piękna nasza Polska cała”
Rok szkolny 2017/2018:
„Froeblowskie Przedszkole”
Rok szkolny 2016/2017:
„Froeblowska Grupa”
Rok szkolny 2015/2016:
„Mamo, tato, wolę wodę”
„Czyste powietrze wokół nas”
Rok szkolny 2014/2015:
 „Zachowaj równowagę” realizowanego w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (KIK/34)
 „Bezpieczne przedszkole”