Aktualności

Następny tydzień 05 -09 października ogłaszamy TYGODNIEM KOLORÓW JESIENI !!! W związku z tym prosimy o odpowiednie kolory ubrań dzieci : ( w miarę możliwości, nie ma potrzeby specjalnego kupowania) poniedziałek- żółty wtorek- ...

Szanowni Państwo, Informujemy, że zostały przygotowane do odebrania indywidualne numery kont bankowych (do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie) dla dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/21. *** Numery ...

Bardzo lubimy bawić się na świeżym powietrzu. Zaktualizowała: M.Marszycka

Instrukcja: https://p85.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/Scalenie-Kont-Rodziców-kilkorga-dzieci_instrukcja.pdf

Szanowni Rodzice, Zachęcamy do założenia konta użytkownika do dziennika elektronicznego. Ważne! Podczas zakładania konta, hasło musi spełniać następujące kryteria, w przeciwnym wypadku utworzenie konta użytkownika, nie powiedzie ...

Szanowni Rodzice, Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną oraz dostarczenie podpisanego wydruku do przedszkola (poza rodzicami dzieci nowo przyjętych z rodzin wielodzietnych, którzy podpisali klauzulę wraz z ...

Szanowni Rodzice, Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola „Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka” w celu rozliczeń z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu i opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ...

Szanowni Państwo, Zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu nr 85 w Lublinie „Procedurami przeciwepidemicznymi” oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, prosimy Rodziców/opiekunów prawnych o wypełnienie i dostarczenie do ...

Szanowni Państwo, Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie do przedszkola wypełnionego oświadczenia-upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. Oświadczenie: ...

Szanowni Państwo, Rodziców dzieci z grup: II „Misie”, III „Motylki, IV „Biedronki oraz V „Pszczółki” prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do przedszkola oświadczenia dotyczącego ...