Aktualności
Zgoda na mierzenie temperatury dziecka

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu nr 85 w Lublinie „Procedurami przeciwepidemicznymi” oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, prosimy Rodziców/opiekunów prawnych o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola zgody na mierzenie temperatury dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Rodzice, którzy wypełnili już to oświadczenie w maju/czerwcu 2020 r. lub w sierpniu 2020 r. nie muszą wypełniać go ponownie.

Oświadczenie: https://p85.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/Zgoda-na-mierzenie-temp.-zał.-nr-3-do-Procedur.pdf