Aktualności

W dniu 3 marca 2020 r. w przedszkolu odbył się spektakl pt. „Rubinowy książę” dla dzieci z wszystkich grup.

Szanowni Państwo, Informujemy, że Przedszkole nr 85 w Lublinie wznawia swoją działalność od dnia 11 maja 2020 roku (poniedziałek).

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/przedluzenie-terminu-dostarczenia-wnioskow-o-przyjecie-do-przedszkola-lub-oddzialu-przedszkolnego,471,1082,1.html

Art.  158.  1.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o ...

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych,469,1082,1.html