Aktualności
Zebranie z Rodzicami
ZAPROSZENIE
NA ZEBRANIE Z RODZICAMI
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 85

 

– Dnia 7.09.2016 r. (tj. środa) –
gr. I „Biedronki”, gr. II „Myszki”, godz. 16.30
– Dnia 8.09.2016 r. (tj. czwartek) –
gr. III „Jeżyki”, gr. IV „Żabki”,
gr. V „Motylki”, godz. 16.30

 

Porządek zebrania:
I. Spotkanie z dyrektorem przedszkola:
– omówienie spraw dotyczących opłat za przedszkole,
– zapoznanie ze statutem przedszkola,
– omówienie zmian w prawie oświatowym i innych aktach,
– sprawy bieżące.
II. Spotkanie z nauczycielkami w grupach:
– zapoznanie z programem wychowania przedszkolnego zawierającego podstawę wychowania przedszkolnego,
– przedstawienie ramowego rozkładu dnia,
– wybór trójki grupowej i przedstawiciela do Rady Rodziców,
– informacje nt. „wyprawki”,
– wiadomości nt. zachowania dzieci w przedszkolu,
– sprawy bieżące.
Ze względu na wagę poruszanych spraw bardzo prosimy o przybycie wszystkich rodziców.