Aktualności
Zebranie z Rodzicami
ZAPROSZENIE
NA ZEBRANIE Z RODZICAMI

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 85
  • Dnia 8.09.2015 r. (tj. wtorek) – gr. „Jeżyki”,  „Myszki”, godz. 17.00
  • Dnia 9.09.2015 r.(tj. środa) – gr. „Biedronki”, „Motylki”, „Żabki”, godz. 17.00

 

Porządek zebrania:

I. Krótkie spotkanie z Panią dr Barbarą Hasiec- ordynatorem Oddziału Chorób Dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie  na temat szczepień

II. Spotkanie z dyrektorem przedszkola:

–   omówienie spraw dotyczących opłat za przedszkole,

–   zapoznanie ze statutem przedszkola,

–   sprawy bieżące.

III. Spotkanie z nauczycielkami w grupach:

–   zapoznanie z programem wychowania przedszkolnego zawierającego podstawę wychowania przedszkolnego,

–   przedstawienie ramowego rozkładu dnia,

–   wybór trójki grupowej i przedstawiciela  do Rady Rodziców,

–   informacje nt. „wyprawki”,

–   wiadomości nt. zachowania dzieci w przedszkolu,

–   sprawy bieżące.

 

Ze względu na wagę poruszanych spraw bardzo prosimy o przybycie wszystkich rodziców.