Aktualności
„ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI I KASZTANÓW”
Szanowni Państwo,
Przedszkole nr 85 w ramach współpracy z FUNDACJĄ LUBELSKA STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT bierze udział w „ZBIÓRCE ŻOŁĘDZI I KASZTANÓW” z przeznaczeniem na pokarm dla zwierząt leśnych na zimę. Głównym celem zbiórki jest zgromadzenie pokarmu dla m.in. saren, jeleni i dzików na okres zimowy. Akcja ma także za zadanie zachęcenie dzieci do aktywności ukierunkowanej na pomoc dzikim zwierzętom. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem zwrócić uwagę dzieci na problemy zwierząt i temat ochrony dzikiej przyrody.
W najbliższym czasie w przedszkolu odbędzie się pogadanka z przedstawicielami Fundacji dotycząca pracy wolontariuszy FLSOZ oraz ochrony zwierząt.
Zbiórka będzie trwała do 25 listopada 2016 r.
Bardzo ważne jest, aby przynoszone przez Państwa i Dzieci kasztany i żołędzie były suche. Prosimy, przed przyniesieniem do przedszkola,
o wysuszenie ich np. na kaloryferze lub rozłożenie na gazetach na około 2 dni. Nadmieniamy również, iż zwierzęta leśne preferują żołędzie 😉
Zapraszamy do udziału w zbiórce.
Dziękujemy!