Aktualności
Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w grupie „Żabek”
Dnia 21 września dzieci z grupy Żabek uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Przedszkolaki doskonaliły swoją orientację w przestrzeni oraz spostrzegawczość, utrwaliły wiadomości na temat właściwych zachowań w lesie a także sprawdziły swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Zaktualizowała: U. Wrońska