Aktualności
„Wprowadzenie do kodowania” – zajęcia otwarte
W ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Froeblowskiej w grupie Jeżyków odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli.
Dzieci po raz pierwszy zetknęły się z zagadnieniem kodowania. Poradziły sobie wyśmienicie!

Zaktualizowała: Magdalena Grabowska.