Aktualności
Wiosenny kram z piosenkami
Dnia 2 czerwca 2016r. (czwartek)
w godzinach 9:30 – 11:00
w przedszkolu odbędą się
zabawy muzyczno-wokalno-taneczne
pt. „Wiosenny kram z piosenkami”
dla dzieci z wszystkich grup,
w wykonaniu zespołu
„Leszek-Orzeszek”.
 
Całkowity koszt wynosi 300 zł
(czyli 60 zł x 5 grup)
Jeśli Rodzice wyrażają zgodę,
prosimy o wpłatę do skarbnika 60 zł
od każdej grupy.