Aktualności
„Wielkanocne liczenie pisanek” – zajęcia otwarte dla rodziców.
Motylki podczas zajęć otwartych dla rodziców pokazały jak można wesoło bawić się utrwalając poznane pojęcia matematyczne. Zabawy dydaktyczne zachęcały do przeliczania, porównywania ilości elementów w zbiorach oraz stosowania znaków =, > i <. Dzieci doskonaliły umiejętności uważnego słuchania i analizowania tekstu literackiego, rozpoznawania poznanych liter oraz dzielenia wyrazów na sylaby i głoski. Po zajęciach ochoczo przystąpiły do ozdabiania stroików wielkanocnych.

Zaktualizowała: Magdalena Grabowska i Edyta Pawłowska- Dudek.