Aktualności
UROCZYSTOŚĆ ZASADZENIA „JUBILEUSZOWYCH DĘBÓW NIEPODLEGŁOŚCI”

Działo się dnia 18 miesiąca maja roku pańskiego 2018. w mieście Lublin.

 

W ramach obchodów radosnego jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski społeczność Przedszkola nr 85 w Lublinie w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie uczestniczyła w uroczystej  mszy świętej

ZA OJCZYZNĘ koncelebrowanej przez Łukasza Auguściaka.

 

Przy przychylności  inicjatora sadzenia „Dębów Niepodległości” – Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dr  Krzysztofa Żuka  Prezydenta Miasta Lublin
i innych znamienitych gości posadzono jeden z czternastu poświęconych
„Dębów Niepodległości” w Przedszkolu nr 54 w Lublinie. 

Następnie społeczność przedszkola przemieściła się do ogrodu
Przedszkola nr 85 ul. Onyksowa 8 w Lublinie
i w tymże miejscu posadzono ten oto „Dąb Niepodległości”, który będzie świadkiem wzrastania wielu dzieci w duchu patriotyzmu.

Nasz „Dąb Niepodległości” przypomina nam o wielkim umiłowaniu Ojczyzny, bohaterstwie Polaków i ich dumie narodowej.

 

Ten list do potomnych został spisany, zwinięty w rulon, umieszczony w szklanej tubie z korkiem, a następnie zalakowany i złożony pod korzeniami „Dębu Niepodległości”.

 

Czytający go niechaj wiedzą jak ważnym i podniosłym wydarzeniem dla społeczności Przedszkola nr 85 było upamiętnienie

100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 i troska o wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu.

W imieniu swoim, nauczycieli, pracowników, dzieci i ich  rodziców

Bożena Mazur – Dyrektor Przedszkola nr 85 w Lublinie

 

Na odwrocie imiona i nazwiska uczestników uroczystości posadzenia
„Dębu Niepodległości” w Przedszkolu nr 85 ul. Onyksowa 8 w Lublinie.

.