Aktualności
„Świateczne zabawy literami” – zajęcia otwarte dla rodziców.
Podczas zajęć otwartych dla rodziców Motylki świetnie bawiły się literami i swoimi imionami. Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem elementów metody Ireny Majchrzak kształtowały kompetencje językowe i komunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania. Poprzedziły one warsztaty plastyczne, na których dzieci wraz z rodzicami wykonały kolorowe i błyszczące  ozdoby choinkowe.

Zaktualizowała: Magda Grabowska.