Aktualności
Spotkanie ze Strażakami

Dnia 10 października Przedszkolaki z grupy „Stokrotek” i „Biedronek” spotkały się w Miejskiej Bibliotece  ze Strażakami. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale także na udzieleniu pomocy ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych i  innych niebezpiecznych wydarzeń. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, hełm, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków.

zaktualizowała: K. Żurek, M. Król