Aktualności
Słoneczka w Komendzie Głównej Straży Pożarnej

01 czerwca „Słoneczka” pomagały gasić pożar strażakom z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Podczas wybornej zabawy, przedszkolaki przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa oraz podstawowe numery alarmowe, a w wozie strażackim każdy mógł poczuć się prawdziwym strażakiem.

Zaktualizowała: K. Goławska