Grupy
Grupa 5 – Pszczółki

Nauczyciele:

Katarzyna Goławska

Anna Berecka

 

Pracownicy samorządowi:

Ewelina Jasieńczak

 

Ramowy rozkład dnia:

Grupa V:

6.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola – zabawy służące realizacji pomysłów dzieci oraz rozwojowi ich zainteresowań – w tym czytaniu, liczeniu i pisaniu.

8.00 – 8.30 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi przejawiającymi zdolności.

8.30 – 9.00 – Śniadanie. Wdrażanie oraz doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz miesięcznego planu pracy.

10.00 – 10.30 – Zabawy swobodne, bliskie zainteresowaniom dzieci.

10.30 – 11.30 – Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.30 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu – porządkowanie miejsca zabaw, zabiegi higieniczne, obiad.

12.00 – 13.30 – Zabawy relaksujące, zajęcia indywidualne, zabawy wg zainteresowań dzieci, utrwalanie poznanego materiału, spontaniczna działalność dzieci.

13.30 – 14.00 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, podwieczorek.

14.00 – 17.00 – Zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, czynności opiekuńczo – wychowawcze, rozchodzenie się dzieci.