Grupy
Grupa 3 – Krasnale
 
Nauczyciele

Urszula Krzyżanowska

Pracownicy samorządowi

Monika Walczak

Ramowy rozkład dnia
Grupa III: