Aktualności
PRZEGLĄG PIOSENKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
Dnia 13 maja 2015 r. Maks Szczepaniuk, Jaś Toś i Franio Żuk wzięli udział w II Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych pt. „Razem bezpieczniej – w wierszu, piosence i nie tylko…” zorganizowanym przez Przedszkole
im. A. Żeromskiego w Nałęczowie oraz Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną im. F. Morzyckiej w Nałęczowie. Chłopcy wyrecytowali wiersz Tadeusza Śliwiaka
pt. „Na ulicy”.

Zaktualizowała: Magdalena Grabowska.