Aktualności
„Przedszkolak poznaje świat”- Ciecze. Z wizytą w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dnia 6 czerwca dzieci z grupy „Motylki” oraz „Żabki” odwiedziły Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. To dla nich pracownicy Instytutu Fizyki przy wsparciu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF o. Lublin) i aprobacie władz Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowali pokazy z fizyki zatytułowane „Przedszkolak poznaje świat” – CIECZE. Zaprezentowane eksperymenty i zabawy badawcze przybliżyły dzieciom poszczególne prawa fizyki bez ujmowania ich w trudne definicje.

Zaktualizowała: E. Pawłowska- Dudek.