Aktualności
Próbna ewakuacja

Informujemy rodziców, że w najbliższy wtorek tj. 17.10.2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się próbna ewakuacja dzieci i pracowników z budynku przedszkola.

Podstawa prawna:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)