Aktualności
Ogłoszenie
Informujemy rodziców, że w najbliższych dniach
w godzinach przedpołudniowych odbędzie się
próbna ewakuacja dzieci
i pracowników z budynku przedszkola.

 

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)