Aktualności
Objaśnienie ws. rekrutacji

Objaśnienie do listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola nr 85 w rekrutacji na rok szkolny 2016/17

OBJAŚNIENIE

 

  • W rubryce DECYZJA zapis „zakwalifikowany” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do Przedszkola nr 85
    ul. Onyksowa 8.

 

  • W rubryce DECYZJA zapis „niezakwalifikowany” natomiast
    w nawiasie „zakwalifikowany z 1, 2, 3, 4 lub 5 preferencji” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do innego przedszkola (tj. pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego wyboru).

 

  • W rubryce DECYZJA zapis „niezakwalifikowany” oznacza, że kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego przedszkola
    i musi wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola, proszeni są o pisemne potwierdzenie woli do dnia 29 kwietnia 2016r.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do innych przedszkoli, proszeni są o odebranie z naszego przedszkola wniosków o przyjęcie dziecka i dostarczenie ich do przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje losowanie przeprowadzone przez elektroniczny system rekrutacji.