Aktualności
„Na straży porządku”
9 maja w grupach „Myszek”, „Jeżyków” i „Żabek” odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez funkcjonariusza Straży Miejskiej Miasta Lublin. Dzieci dowiedziały się jak wygląda mundur Strażnika oraz co należy do zadań Straży.
Zajęcia realizowane w ramach programu „Bezpieczeństwo ważna sprawa”

 

 

Zaktualizowała: M.Król