Aktualności
„Lublin Tańcem Malowany”

W sobotę 10 czerwca odbył się
III Dziecięcy Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Lublin Tańcem Malowany”.
Nasze przedszkole reprezentowały dzieci
z grupy Motylki i zatańczyły poloneza
w strojach szlacheckich.

Zaktualizowała: Magdalena Grabowska.