Aktualności
Konsultacje z psychologiem i pedagogiem dla Rodziców

Dnia 23 listopada 2015r. (poniedziałek)

odbędą się konsultacje z psychologiem i pedagogiem

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, ul. Radości 8

dla Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Prosimy o wpisanie się na listę zamieszczoną na tablicy ogłoszeń.