Aktualności
KONCERT MUZYCZNY „Narodowe Tańce Polskie”
Dnia 8.11.2016r.
(wtorek) o godz. 9.00
ODBĘDZIE SIĘ
KONCERT MUZYCZNY
„Narodowe Tańce Polskie”
W WYKONANIU
ARTYSTÓW SCEN LUBELSKICH