Aktualności
Informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2018/19
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin, harmonogram i zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin pod koniec miesiąca stycznia 2018 r.
Aktualne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.
W zakładce – przedszkole/koncepcja i regulaminy/regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola 2017 – można zapoznać się z zasadami i kryteriami postępowania rekrutacyjnego z poprzedniego roku szkolnego tj. 2017/18.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku będą zamieszczone na stronie UM Lublin: lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci