Aktualności
Informacja ws. zniżki dla rodzin wielodzietnych

W dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) zapraszamy do przedszkola rodziców dzieci z rodzin wielodzietnych (3+) przyjętych do przedszkola od roku szkolnego 2020/21, w celu uzupełnienia i podpisania oświadczenia w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rodzinie wielodzietnej.