Grupa 4 – Żabki 2016

Jesteśmy 23 osobową grupą 5-6 latków, nazywamy się „Żabki”. Nauczycielkami w tej grupie są Pani Dorota Stróżak i Pani Urszula Wrońska. Pomagają nam Pani Grażyna i Pani Małgorzata.

W naszej grupie wszystkie Panie chcą przede wszystkim stworzyć warunki do rozwijania pozytywnych relacji między dziećmi i osobami dorosłymi. Nauczycielki pragną, aby każde dziecko czuło się ważne i potrzebne, by znało swoje prawa, obowiązki oraz zasady zachowania się. Naszym zadaniem jest zaspokojenie podstawowych dziecięcych potrzeb: bezpieczeństwa, miłości i akceptacji oraz wytworzenie miłej i przyjaznej dziecku atmosfery. Poznajemy również zasady dobrego wychowania, które obowiązują nas nie tylko w przedszkolu.

Nauczyciele
Pracownicy samorządowi
Ramowy rozkład dnia
Grupa IV:

 

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna;

08.00 – 08.30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe – ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokowo – słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych;

08.30 – 09.00 – przygotowanie do śniadania – porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, śniadanie;

09.00 – 09.20 – zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

09.20 – 10.00 – zabawy swobodne, bliskie zainteresowaniom dzieci;

10.00 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;

11.30 – 12.30 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie miejsca zabaw i zabiegi higieniczne, obiad;

12.30 – 14.30 – odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjno-wyciszające;

14.30 – 15.00 – czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, podwieczorek;

15.00 – 17.00 – ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, gry stolikowe, zabawy dowolne według indywidualnych zainteresowań, czynności opiekuńczo – wychowawcze, praca indywidualna; rozchodzenie się dzieci.

Sala Żabek