Grupa 1 – Motylki 2014

„Motylki” to wesoła grupa 4- latków. Liczy 24 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 11 chłopców. Z dziećmi pracują Pani Dyrektor mgr Bożena Mazur, mgr Magdalena Grabowska oraz mgr Ewelina Bodys,  a pomaga Pani Magda Sudoł.

Dzieci z grupy „Motylków” każdego dnia odkrywają przedszkole na nowo i bardzo chętnie do niego przychodzą. Na co dzień dzieci spędzają czas w kolorowej sali, bawiąc się rozwijają własne zainteresowania. Dużo czasu poświęcamy na wspólną zabawę, ale pamiętamy także o czynnościach samoobsługowych. Z każdym dniem dzieci stają się bardziej samodzielne.
Podczas zajęć przedszkolaki poznają otaczający nas świat, uczą się wierszy, piosenek oraz malują, rysują i lepią. Wiele radości sprawiają im zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki edukacyjne.

Nauczyciele
Pracownicy samorządowi
Ramowy rozkład dnia
Grupa I:

 

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna;

08.00 – 08.30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe – ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową, koordynację wzorkowo- ruchową, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych;

08.30 – 09.00 – przygotowanie do śniadania – porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, śniadanie;

09.00 – 10.00 – zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

10.00 – 10.30 – zabawy swobodne, bliskie zainteresowaniom dzieci;

10.30 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;

11.30 – 12.30 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie miejsca zabaw i zabiegi higieniczne, obiad;

12.30 – 14.30 – odpoczynek, relaks po obiedzie, zabawy relaksujące, zajęcia indywidualne, zabawy według zainteresowań dzieci, utrwalenie poznanego materiału, spontaniczna działalność dzieci;

14.30 – 15.00 – czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, podwieczorek;

15.00 – 17.00 – zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, czynności opiekuńczo – wychowawcze, rozchodzenie się dzieci.

Sala Motylków