Aktualności
„Dzikie zwierzę, dziki ptak – podpowiemy co i jak!”

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego miały na celu zwiększenie świadomości przedszkolaków, w sprawach dotyczących właściwego postępowania z dzikimi zwierzętami mieszkającymi na terenie miasta Lublina.

Zaktualizowała: Magdalena Grabowska.