Aktualności
Dbając o bezpieczeństwo…
17 października odbyła się w naszym przedszkolu próbna ewakuacja.
Dzieci z grupy „Myszek” były do niej wcześniej przygotowywane: uczestniczyły w pogadance na temat bezpieczeństwa oraz wykonywały ćwiczenia doskonalące właściwą i szybką reakcję na ustalony sygnał. W dniu ewakuacji spisały się znakomicie, po usłyszeniu sygnału sprawnie ustawiły się w pary i wyszły za nauczycielem na zewnątrz budynku.
Dla dzieci było to wielkie przeżycie, tym bardziej, że pod przedszkolem pojawiła się straż pożarna w celu sprawdzenia przebiegu próbnej ewakuacji.

 

ZAktualizowała: M.Król