Aktualności
Cała Polska Czyta Dzieciom – „Jeżyki”

Serdecznie dziękujemy rodzicom biorącym udział w akcji czytania bajek mającej na celu rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką.

 

 

Zaktualizowała: K. Żurek