Aktualności
„Arena Sztukmistrzów z Lublina”- przedstawienie dla dzieci
W dniu 13.06.2017 r. (wtorek)
o godz. 15:15
odbędzie się przedstawienie dla wszystkich dzieci
z przedszkola pt.

„Arena Sztukmistrzów z Lublina”
w wykonaniu rodziców dzieci
z grupy „Myszki”
na zakończenie roku przedszkolnego.
Prosimy rodziców o odebranie dzieci z przedszkola
w ww. dniu po godzinie 15:45.