Aktualności
Aplikacja Obecność Vulcan – instrukcja dla Rodziców

Film instruktażowy, wskazujący jak pobrać aplikację Obecność Vulcan rejestrującą wejścia i wyjścia dziecka w przedszkolu:

https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

***

Mobilny rejestrator obecności – instrukcja dla rodziców/opiekunów:

https://p85.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/07/mobilna_rejestracja_obecnosci_instrukcja_dla_rodzicow.pdf

***

Więcej informacji o projekcie „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” :

https://lublin.eu/edu/projekt/o-projekcie/

***