Aktualności
ZBIÓRKA DARÓW DLA DZIECI ZE LWOWA

DZIECI LUBELSZCZYZNY –
POLSKIM DZIECIOM ZE LWOWA.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o włączenie się do zbiórki darów na rzecz polskich dzieci mieszkających we Lwowie.

Zbiórka darów prowadzona będzie
na terenie całego województwa lubelskiego
w dniach od 25 maja do 3 czerwca 2015 r.

Serdecznie dziękujemy
za poparcie tej inicjatywy.