Aktualności
Zawieszenie zajęć w dniu 29.06.2020 r.

Dyrektor Przedszkola nr 85 za zgodą Organu Prowadzącego informuje, że
w dniu 29 czerwca 2020 r. (tj. poniedziałek) w naszym przedszkolu zostaną zawieszone zajęcia, w związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

Nadmieniam, że powyższa decyzja spowodowana jest dezynfekcją pomieszczeń przedszkola po wyborach Prezydenta RP.