Aktualności
Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo,

Zwracamy szczególną uwagę:

Aby wniosek wziął udział w rekrutacji, muszą zostać dołączone do niego załączniki.

Kryteria przyjęcia wymagają udokumentowania. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” dla danego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty lub załączniki, które należy pobrać ze strony rekrutacyjnej z zakładki „pliki do pobrania”.

Szczegółowa instrukcja znajduje się w „Instrukcji wypełniania wniosku – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.