Aktualności
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola
Serdecznie zapraszamy
dzieci przyjęte do Przedszkola nr 85

na rok szkolny 2017/18
na zajęcia adaptacyjne
w dniu 5 lipca 2017 r. (środa)
na godz. 9:30