Aktualności
Wizyta wolontariuszy z Fundacji Lubelska Straż Ochrony Zwierząt
Dnia 21 listopada 2016 r.
(poniedziałek) o godz. 9.00
przedszkole odwiedzą
wolontariusze z Fundacji
Lubelska Straż Ochrony Zwierząt
i przeprowadzą pogadankę
dotyczącą ochrony zwierząt oraz
pracy wolontariuszy FLSOZ.