Aktualności
Warsztaty „Co kryje stary kufer…?” II spotkanie.
Grupa Motylków  i  Biedronek uczestniczyła w drugiej części warsztatów „Co kryje stary kufer..? Młody lublinianin staje się Odkrywcą.”, organizowanych przez Fundację Aktywności Obywatelskiej.  Dzieci odkrywały historie rodzinne z minionych epok oraz tworzyły własne drzewa genealogiczne. Zwieńczeniem spotkania było wykonanie portretów własnych rodzin, kreślonych za pomocą węgla.

Zaktualizowały: E. Pawłowska- Dudek, U. Wrońska.