Aktualności
„Szal Pani Jesieni” – zajęcia otwarte dla rodziców
Podczas tygodnia zapowiadającego przyjście astronomicznej jesieni w grupie Jeżyków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.
„Szal Pani Jesieni” to zabawy doskonalące umiejętność przeliczania, dodawania
i odejmowania elementów w zbiorze,
ilustrowane teatrzykiem stolikowym
wg koncepcji pedagogicznej F. Froebla.

Zaktualizowała: Magdalena Grabowska.