Grupy
Grupa 4 – Misie

 

Nauczyciele:

Dorota Stróżak

 

Pracownicy samorządowi:

Iwona Michoń

Ramowy rozkład dnia:
Grupa IV: