Grupy
Grupa 4 – Biedronki
Nasza grupa „zerówkowa„,
jest radosna, wyjątkowa!
Nudę precz wciąż przeganiamy,
bo pomysłów mnóstwo mamy !!!
;0)

 

Nauczyciele

Ewelina Bodys

Magdalena Król

Pracownicy samorządowi

Elżbieta Lis

 

Ramowy rozkład dnia

Grupa IV:

6:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci do przedszkola – zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, ich zainteresowań – w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

8:00 – 8:30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych. Praca indywidualna z  dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Prace porządkowe i gospodarcze. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania.

8:30 – 9:00 – śniadanie – wdrażanie i doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

9:00 – 10:00 – zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:30 – zabawy swobodne, bliskie zainteresowaniom dzieci.

10:30 – 11:30 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:30 – 12:00 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie miejsca zabaw i zabiegi higieniczne, obiad.

12 :00 – 13:30 – zabawy relaksujące, zajęcia indywidualne, zabawy wg zainteresowań dzieci, utrwalanie poznanego materiału, spontaniczna działalność dzieci.

13:30 – 14:00 – czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, podwieczorek.

14:00 – 17:00 – zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, czynności opiekuńczo – wychowawcze, rozchodzenie się dzieci.