Aktualności
Prośba do Rodziców

Dyrektor Przedszkola nr 85 zwraca się z uprzejmą prośbą do Rodziców, w miarę możliwości, o wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola w dniu dzisiejszym, z powodu możliwej ewakuacji oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Bożena Mazur