Aktualności
Próbna ewakuacja
W dniu 17.10.2017 r. odbyła się próbna ewakuacja dzieci
i pracowników przedszkola.
Ewakuacja przebiegła sprawnie i zgodnie z planem.