Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały przygotowane listy
z naliczeniami opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie. Listy nie mogą zostać wywieszone na tablicy ogłoszeń ze względu na ochronę danych osobowych. Prosimy o odebranie paseczka z naliczoną kwotą do zapłaty za miesiąc wrzesień 2020 roku.

Ponadto informujemy, że na pasku z należnością za dany miesiąc, należy uiścić kwotę z ostatniej kolumny.

Wyszczególnione kwoty dotyczą kolejno: odpisu za wyżywienie, opłaty za wyżywienie, odpisu za pobyt, opłaty za pobyt oraz sumy do zapłaty.

Przypominamy, że opłaty należy uregulować na indywidualny numer rachunku bankowego wpisując imię i nazwisko dziecka oraz symbol (P85) lub nazwę placówki, do 10 dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc, tj. za wrzesień do dnia 10.10.2020 r.